Werk in Transitie is een resonantienetwerk van artsen, coaches en ondernemers die elk op hun domein vorm geven aan de transitie naar een gezonde manier van samenleven en werken als antwoord op het huidig maatschappelijk systeem dat vaak burn-out in de hand werkt en ook zelf aan het opbranden is .

Werk in Transitie plant maandelijks een bijeenkomst waar inspiratie wordt gedeeld en co-creatie ontstaat. Contacteer ons als je graag op de hoogte blijft van deze bijeenkomsten.

Werk in Transitie werd geïnitieerd door drie artsen Eric Boydens, Anneleen De Bonte en Elke Nuyens en organiseerde in 2017 een eerste conferentie over ‘Global Burn-out’. Intussen groeide het team en kwam er ook een hechte verbinding met Waerbeke vzw tot stand.

Werk in Transitie nodigt u dit jaar van harte uit op de Waebeke conferentie op zaterdag 10 november 2018 rond het thema ‘Naar een gezonde samenleving, burn-out als een signaal’Werk in Transitie zal op deze conferentie een workshop begeleiden.

Het boek Global Burn-out van Pascal Chabot dat werd vertaald naar het Nederlands, is onderlegger van de Waerbeke conferentie die in het teken van ontmoeting, inspiratie en uitwisseling staat.

De uitnodiging gaat uit naar burgers en professionals die actief zijn in diverse maatschappelijke domeinen. Samen gaan we op zoek naar mogelijkheden om Global Burn-out het hoofd te bieden vanuit de stilte.

Onze eerste conferentie rond Global Burn-out in 2017 werd een prachtige lunch-to-lunch ontmoeting vol uitwisseling van ideeën en inspiratie en met een bijzonder boeiende lezing van prof. Pascal Chabot.

Bekijk Pascal Chabot’s presentatie van de vorige editie hier!

“Il se passe quelque chose – er is iets aan het gebeuren”

Zo begint Global burn-out, het boek van filosoof Pascal Chabot over de beschavingsziekte bij uitstek van onze tijd. Chabot beschrijft hoe onze hedendaagse samenleving gekenmerkt wordt door het element vuur: steenkool, olie, gas, onze dampkring, onze aarde, onze oceanen, ons enthousiasme – noem het en wij stoken het op, in naam van de rendabiliteit en de efficiëntie. Voor het individu zit er niets anders op dan overmatige aanpassing onder steeds hogere druk, zonder kans op zelfrealisatie. Burn-out is voor Chabot in die context niets anders dan een zijspoor, een ontsnappingsroute van de ziel die nood heeft aan verandering. Een spiegel die ons wordt voorgehouden, waarin het onhoudbare zichtbaar wordt. De ecologische beweging is een natuurlijke en logische verdedigingsreflex om de andere elementen (aarde, water, lucht) te vrijwaren van het alles verterende vuur. Ecologie gaat niet alleen om het beschermen van wezens en biotopen buiten onszelf – het gaat om onze eigen overleving als mens en als mensheid.
Schermafbeelding 2017-07-30 om 19.51.14

“Hoe maken we samen een nieuw ontwerp voor een verbindende huisartsgeneeskunde die voldoet aan de noden van de mens, de mensheid en de aarde van vandaag?”

Dr. Elke Nuyens

“Economie bestaat uit modellen die mensen bedenken om de verdeling van schaarse producten en diensten te regelen. Die modellen zijn gebaseerd op principes en waarden over hoe we die verdeling willen vorm geven. Toch schijnen we vandaag ‘de economie’ te aanvaarden als een natuurwet die dicteert dat er groei moet zijn, dat er een monocultuur moet bestaan van rentedragend geld en dat we moeten accepteren dat daarbij mensenrechten en ecosystemen sneuvelen. Wanneer heropenen we het debat?”

Dr. Anneleen De Bonte

“Als we zien hoe deze neoliberale economie omgaat met natuurlijke grondstoffen én met “human resources” en in een snel tempo een hoop afval en mensen dumpt, dan voel ik me als arts nog weinig aangesproken om hen op te lappen en terug te sturen, als er niets verandert aan het systeem.”

Dr. Eric Boydens

De esthetisch aantrekkelijke gouden olievlek is een dubbelzinnig beeld dat zowel refereert naar de menselijke economische activiteit, de technologische creativiteit, de goudkoorts … maar ook naar de potentieel voor het milieu vervuilende en destructieve gevolgen van deze grondstof, die ook centraal staat in de geopolitieke strategieën.
GOLDEN (F)OIL, Tanya Atanasova & Thomas van Walle, Biënnale Parcours Parkunst, Brussel, 2016

Deze boeken zullen op de conferentie te koop aangeboden worden

Contact

info@werkintransitie.be

+32 479 50 42 51